Close

Oglekļa neitralitāte 2045. gadā

Hyundai strādā, lai līdz 2045. gadam sasniegtu oglekļa neitralitāti

Neitralizējot CO2 emisijas visos ražošanas un ekspluatācijas posmos.
Elektrifikācija Ūdeņradis Piegādes ķēde Sociālā atbildība

Virzība uz priekšu ar pozitīvu enerģiju

Mūsu vīzija „progress cilvēcei“ ir balstīta uz apņēmību nodrošināt universālu mobilitāti, vienlaikus atbalstot sabiedrību bez emisijām. Sākot ar visa mūsu modeļu klāsta elektrifikāciju, līdz IONIQ modeļu līnijas zīmola ieviešanai un mūsu vairāk nekā 20 gadus ilgušajiem ūdeņraža tehnoloģijas pētījumiem — esam konsekventi vadījuši pārmaiņas ceļā uz ilgtspējīgāku vērtību ķēdi.

Mēs esam pārliecināti, ka automobiļu nozarei ir liela atbildība un iespēja aktīvi rīkoties pret klimata pārmaiņām. Mēs apsolām turpināt ceļojumu cilvēces un nākamo paaudžu labā. Tas ir nepārtrauktu uzlabojumu ceļojums četrās galvenajās jomās.

Elektrifikācija

Pievēršot uzmanību elektromobilitātei, no 2035. gada visi Eiropā pārdotie jaunie transportlīdzekļi būs elektriskie transportlīdzekļi vai nu ar akumulatoru, vai degvielas šūnu tehnoloģiju.

Ūdeņradis

Ūdeņradis ir mērogojams, efektīvs un tīrs resurss, un tam ir potenciāls uz visiem laikiem mainīt mobilitāti. Mūsu mērķis ir popularizēt šo revolucionāro jauno degvielas avotu visās sabiedrības jomās.

Piegādes ķēde

Uzlabojot mūsu ražošanas procesus, mūsu rūpnīcās pārejot uz atjaunojamo enerģiju un sniedzot atbalstu mūsu piegādātājiem, mūsu mērķis ir panākt oglekļa neitralitāti no ražošanas līdz ekspluatācijai.

Sociālā atbildība

Mūsu apņemšanās panākt tīrāku, ilgtspējīgāku nākotni neaprobežojas tikai autobūves nozari. Ar mūsu daudzveidīgajām partnerībām un ilgtspējības iniciatīvām tiecamies atstāt labāku planētu nākamajai paaudzei.

Sagaidot Generation One

Generation One ir jēdziens, ar ko apzīmējam pirmo paaudzi, kas dzīvos pasaulē bez oglekļa emisijām. Centieni, ko mēs šodien ieguldīsim tīrākas un ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā, palīdzēs nodrošināt šai paaudzei pasauli, kuru ir vērts aizsargāt un kurā ir vērts dzīvot.

Elektrifikācija

Jauno transportlīdzekļu elektrifikācija

Transports rada aptuveni 20 % no globālajām oglekļa emisijām, no kurām vairāk nekā 70 % rada autotransports, tostarp automobiļi. Elektromobiļi var ievērojami samazināt personīgā transporta radītās oglekļa emisijas, un Hyundai pārdoto automobiļu ar elektrisko piedziņu īpatsvara palielināšana ir svarīgs pagrieziena punkts mūsu centienos panākt oglekļa neitralitāti.

100 % līdz 2035. gadam

Mūsu prioritāte ir pāreja no iekšdedzes dzinējiem uz elektriskajiem transportlīdzekļiem. No 2035. gada visi Eiropā pārdotie jaunie transportlīdzekļi būs elektriskie transportlīdzekļi vai nu ar akumulatoru, vai degvielas šūnu tehnoloģiju.

Kā mēs to panāksim?

Lielākā daļa mūsu vieglo automobiļu klāsta ir pieejama ar elektrificētu piedziņu, un tirgū jau ir pieejami vairāki pilnībā elektriski modeļi. Šos centienus mēs paplašinām arī attiecībā uz mūsu komerctransporta modeļiem, piemēram, autobusiem un kravas automašīnām.

Plašāka ūdeņraža izmantošana

Ūdeņradis ir būtisks elements mūsu oglekļa neitralitātes centienos. Turpmākajos gados mēs paplašināsim savu ūdeņraža-elektrisko transportlīdzekļu klāstu vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem un autobusiem.

Ieguldījumi platformas tehnoloģijā un uzlādes infrastruktūrā

IONITY E-GMP V2G SLBESS
IONITY lielas jaudas uzlādes tīkls

Mūsu misija ir ne tikai izstrādāt progresīvas elektromobiļu tehnoloģijas, bet arī nodrošināt klientiem ērtu piekļuvi uzlādes infrastruktūrai.

Mūsu kopīgie ieguldījumi IONITY kopā ar BMW Group, Daimler, Volkswagen Group un Ford turpina atbalstīt uzlādes infrastruktūras paplašināšanu Eiropā uz lielceļiem, pilsētās un mājās.

Mūsu jaunā EA modulārā platforma

IONIQ 5 kā pirmais transportlīdzeklis, kas radīts, izmantojot mūsu jauno platformu Electric Global Modular Platform (E-GMP), ir aizsācis jaunu elektrisko transportlīdzekļu ēru.

E-GMP ļauj mums radīt nākotnes mobilitātes iespējas, tostarp autonomus un savienotus automobiļus. Tas ir iespējams, pateicoties E-GMP daudzfunkcionālajai uzlādes sistēmai, tā lieljaudas akumulatoru sistēmai, uzlabotam braukšanas diapazonam un elastīgai telpas izmantošanai.

Transportlīdzekļa-tīkla (V2G) sistēma

Hyundai pašlaik izstrādā transportlīdzekļa-tīkla (vehicle-to-grid, V2G) sistēmu — nākamās paaudzes uzlādes tehnoloģiju, kas ļauj lietotājiem pārnest elektroenerģiju no elektromobiļa akumulatora uz elektrotīklu.

Izmantojot V2G, lietotāji varēs uzlādēt savu elektromobili ārpus maksimālās noslodzes stundām, kad enerģijas piegāde ir augsta, un izlādēt enerģiju maksimālās noslodzes stundās, kad enerģijas piegāde ir zema, tādējādi veicinot elektrotīkla stabilizāciju.

Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS)

Visi Hyundai akumulatori ir izgatavoti tā, lai tie varētu piedzīvot otro un trešo “elpu”. Tā rezultātā akumulatorus var izmantot atkārtoti un/vai daļēji pārstrādāt par akumulatoru uzglabāšanas sistēmu, ko bieži dēvē par otrās “elpas” akumulatora enerģijas uzglabāšanas sistēmu jeb Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

Šīs sistēmas var apgādāt veselus mājokļus vai birojus un būtiski samazināt CO2 izmešus.

Ūdeņradis

Ūdeņraža sabiedrības veidošana

Ūdeņradis ir vairāk nekā alternatīvs degvielas avots. Ūdeņradis ir viens no visplašāk sastopamajiem elementiem Visumā, un tas piedāvā ilgstošu risinājumu problēmām, ar kurām šobrīd saskaras enerģētikas nozare. Sākot ar ūdeņraža ražošanu un izplatīšanu un beidzot ar ūdeņraža izmantošanu privātās automašīnās, kravas automašīnās, autobusos un visdažādākajos mobilitātes veidos, Hyundai ir ieguldījis līdzekļus, lai izveidotu ūdeņradi par pazīstamu un plaši izmantotu enerģiju visā mūsu sabiedrībā.

Šim zaļajam enerģijas avotam ir potenciāls pārveidot ne tikai transportu, bet arī visus mūsu dzīves un rūpniecības aspektus. Ūdeņraža nākotne vēl nekad nav bijusi daudzsološāka.

 Ūdeņraža sabiedrība Zaļš ūdeņradis NEXO
Ūdeņraža mobilitāte

Lai gan ūdeņraža kurināmā elementu spēka piedziņu visbiežāk saista ar vieglajiem automobiļiem, šo mērogojamo tehnoloģiju ir iespējams izmantot visos mobilitātes veidos.

Mūsu mērķis ir kļūt par ūdeņraža mobilitātes attīstības vadošo spēlētāju, izmantojot šo videi draudzīgo enerģijas avotu ne tikai vieglajiem automobiļiem, bet arī komerciālajiem transportlīdzekļiem, sabiedriskajam transportam, kuģiem, pilsētu gaisa mobilitātei un citām jomām.

Zaļš ūdeņradis

Šobrīd lielākā daļa ūdeņraža enerģijas tiek ražota, izmantojot fosilo kurināmo, taču pastāv alternatīva. Zaļo ūdeņradi iegūst, izmantojot elektrolīzi, sadalot ūdeni ūdeņradī un skābeklī.

Ja šim procesam izmanto atjaunojamo enerģiju, piemēram, vēja vai saules enerģiju, iegūtā enerģija būtībā tiek „uzkrāta“ ūdeņradī, tādējādi nodrošinot tīru enerģijas avotu bez emisijām.

Hyundai ir apņēmies izmantot „zaļo“ ūdeņradi ne tikai kā degvielas avotu, bet arī kā katalizatoru pārmaiņām sabiedrībā, un tas plāno iepirkt atjaunojamo enerģiju, piemēram, saules un vēja enerģiju, sadarbojoties ar RE100 globāliem uzņēmumiem.

Mūsu elektromobilis ar degvielas šūnu tehnoloģiju

Hyundai NEXO ir mūsu otrās paaudzes elektromobilis ar ūdeņraža degvielas šūnu tehnoloģiju (FCEV) un pasaulē pirmais masveidā ražotais FCEV.

FCEV transportlīdzekļiem nav izplūdes gāzu emisijas, izņemot ūdeni. Tie pat uzlabo gaisa kvalitāti: NEXO gaisa filtrs aiztur mikrodaļiņas un izvada neizmantoto gaisu, padarot vidi tīrāku nekā iepriekš.

Piegādes ķēde

Oglekļa neitralitāte no ražošanas līdz ekspluatācijai

Mūsu apņemšanās samazināt oglekļa emisijas visā mūsu uzņēmējdarbībā sniedzas tālāk par mūsu centieniem veicināt elektrifikāciju un ūdeņraža tehnoloģijas. Mēs arī uzņemamies atbildību uzlabot savu ražošanas un uzņēmējdarbības praksi, palielinot energoefektivitāti un pārejot uz atjaunojamiem enerģijas avotiem.

RE100  Zaļās rūpnīcas  Piegādes ķēde  Viedas rūpnīcas
Starptautiska iniciatīva

RE100, kas nozīmē „100 % atjaunojamā enerģija“, ir globāla iniciatīva, kuru vada Klimata grupa un kurā apvienojušies pasaules ietekmīgākie uzņēmumi, kas ir apņēmušies izmantot atjaunojamo enerģiju 100 % apmērā.

Dalībniekiem gada laikā pēc pievienošanās ir jāiesniedz vidēja termiņa līdz ilgtermiņa atjaunojamās enerģijas nodrošināšanas plāni. Hyundai ir šīs iniciatīvas biedrs kopš 2021. gada.

Pāreja uz atjaunojamo enerģiju

Svarīgs pavērsiena punkts mūsu oglekļa neitralitātes plānos ir pāreja uz 100 % atjaunojamās enerģijas izmantošanu visās mūsu ražotnēs visā pasaulē līdz 2045. gadam.

Eiropā mēs sāksim īstenot pirmo pāreju savā rūpnīcā Čehijā.

Automobiļu rezerves daļu piegādes ķēde ar nulles enerģijas patēriņu

Būtisks Hyundai konkurētspējas virzītājspēks elektrisko transportlīdzekļu nozarē ir mūsu izcilo rezerves daļu piegādātāju tīkls.

Hyundai turpinās uzraudzīt un atbalstīt visus partnerus viņu ceļā uz oglekļa neitralitāti, sniedzot norādes, apmācot un izveidojot sadarbības programmu visai mūsu piegādes ķēdei, tostarp izejvielām.

Vairāk nekā videi draudzīgi: viedas rūpnīcas

Hyundai Motor Group inovāciju centrs Singapūrā (HMGICS) kalpos kā centrs inovatīvas mobilitātes ekosistēmas izveidei un ar mobilitāti saistītas vērtību ķēdes izpētei, tostarp transportlīdzekļu piegādei, izmēģinājuma braucieniem un citiem pakalpojumiem.

HMGICS pārtaps par nulles enerģijas ražošanas centru, izmantojot saules un ūdeņraža enerģijas ražošanu.

Sociālā atbildība

Sociālās atbildības projekti atkritumu un oglekļa emisiju samazināšanai

Plastmasas atkritumu reģenerācija

Mēs radām ekonomisko vērtību, iegūstot resursus no atkritumu materiāliem, piemēram, izmestiem zvejas tīkliem.

Pārstrādātu materiālu izmantošana

Koncentrēsimies uz pārstrādātu materiālu izmantošanu, kā arī uz mūsu automobiļu un akumulatoru pārstrādi.

Re:Style

Izmantotie auto materiāli, piemēram, āda, stikls un gaisa spilveni, tiek pārvērsti vērtīgos modes priekšmetos. Auto atkritumi kļūst par vērtīgiem modes izstrādājumu materiāliem.

Jūs varētu interesēt

Mobilitāte un inovācijas
Uzzini vairāk

Hyundai un udenradis
Lasīt vairāk

Hyundai elektromobiļi
Atklāj vairāk