Hyundai Eco-service

nodrošina fiksētu un izdevīgu tehniskās apkopes komplektu Hyundai pasažieru automobiļiem, kas ir vecāki par 5 gadiem.

 

NAUDA

LAIKS

UZTICĪBA

 

Eco-service apkopes komplekts 

 

Visas cenas ir fiksētas, un tajās ir iekļauts PVN. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības mainīt apkopes noteikumus un cenrādi.