Hyundai automašīnu tehniskās apkopes intervāli ir atkarīgi no tā, kas iestāsies agrāk – paredzētais nobraukums vai paredzētais termiņš.

Tehniskās apkopes (eļļas nomaiņas) intervāls automašīnām, kas reģistrētas transporta pakalpojumu sniegšanai (piemēram, kā taksometri u.c.), vienmēr ir 15 000 km / 1 gads.