Close

Reģistra apraksts

Reģistra apraksts saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Reģistra pārvaldnieks

Bassadone Baltic OÜ
Jälgimäe tee 1
76406, Tänassilma, Igaunija
Reģ. Nr. 14494477
PVN Nr. EE102416877

Reģistra nosaukums

Bassadone Baltic OÜ klientu un ieinteresēto pušu reģistrs

Personas datu apstrādes pamats

Reģistrētās personas piekrišana, attiecības ar klientiem, līgums, uzdevums vai leģitīmas uzņēmuma intereses.

Personas datu izmantošanas mērķis

Reģistra datu saturs

Reģistrā tiek glabāta šāda pamatinformācija par reģistrēto personu:

Ar reģistrēto transportlīdzekli saistīta informācija:

Regulārie informācijas avoti

Pamatā:

Reģistrā esošā informācija var tikt papildināta arī no, piemēram, šādiem avotiem:

Datu uzglabāšanas ilgums

Atkarībā no personas datu izmantošanas mērķa mēs uzglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai cik ilgi to nosaka tiesību akti, piemēram, par patērētāju aizsardzību, grāmatvedību un nodokļiem.

Informācijas izpaušana

Pamatā personas dati netiek izpausti ārpus reģistra. Personas datu apstrādes uzdevumiem var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību un tajos noteiktajiem ierobežojumiem.

Gadījumos, kas saistīti ar reģistrētas personas izdarīta pasūtījuma apstrādi vai klientu attiecību pārvaldību, personas dati var tikt izpausti pilnvarotajiem izplatītājiem vai citām ieinteresētajām pusēm.

Reģistrā esošie personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

Reģistra aizsardzība

Reģistra informācijas sistēmas ir aizsargātas ar atbilstošiem tehniskajiem pasākumiem, tostarp regulāriem operētājsistēmas un lietotņu atjauninājumiem, šifrētiem savienojumiem un drošu tiešsaistes vidi. Lai varētu lietot reģistru, ir nepieciešams administratora piešķirts personīgais identifikators un parole.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības saistībā ar personas datiem, sazinieties ar mums.

Nosūtīt pieprasījumu