Close

Hyundai izstrādā Vehicle-to-Everything (transportlīdzekļa-jebkā) tehnoloģiju

Hyundai Motor izstrādā Vehicle-to-Everything (transportlīdzekļa-jebkā, V2X) tehnoloģiju. Uzņēmums pašlaik īsteno divus V2X pilotprojektus Nīderlandē un Vācijā ar IONIQ 5 modeli.

Vehicle-to-Everything (V2X) ir tehnoloģiska inovācija, kas padziļināti integrē atjaunojamo enerģiju un elektroautomobiļus (BEV) sabiedrības dzīvē.

Viena no šādām tehnoloģijām ir Vehicle-to-Grid (transportlīdzeklis-elektrotīkls, V2G). Tā ļauj pārvadīt elektroautomobiļu akumulatoros esošo enerģiju elektrotīklā. Elektroautomobiļos uzkrātā enerģija tiek piegādāta elektrotīklā, lai palīdzētu apmierināt enerģijas pieprasījumu maksimumslodzes stundās un avārijas situācijās.

V2G sniegs būtisku ieguldījumu stabilizētā atjaunojamās enerģijas nodrošināšanā. Elektrotīkls tiešā veidā piegādā atjaunojamo saules vai vēja enerģiju lietotājiem. Izmantojot V2G, atjaunojamo enerģiju var uzkrāt elektroautomobiļos un tad piegādāt atpakaļ elektrotīklā, kad nav iespējama tās ražošana (piemēram, naktī vai bezvēja laikā), vai maksimumslodzes stundās.

Labāka enerģijas pieprasījuma pārvaldība

Lai atbalstītu V2G, elektroautomobiļiem ir jābūt aprīkotiem ar atbilstošiem tehniskajiem risinājumiem, tostarp divvirzienu iebūvēto lādētāju, kas nodrošina enerģijas plūsmu uz akumulatoru un no tā, un piemērotu programmatūru šādas izlādes kontrolei.

Šāda divvirzienu enerģijas plūsma veicina aktīvāku elektroenerģijas patēriņu un ļauj elektroautomobiļus izmantot arī citiem mērķiem, ne tikai transporta funkcijai. Tā kā braukšanas vajadzībām tiek izmantota tikai noteikta daļa akumulatora enerģijas ietilpības, atlikušo uzglabāto enerģiju var nodot atpakaļ elektrotīklā, ko izmanto vietējie sadales operatori.

V2G priekšrocības

Augstas noslodzes laikā, kad no elektrotīkla tiek patērēts liels enerģijas daudzums, elektroautomobiļi var atgriezt enerģiju vietējā infrastruktūrā un palīdzēt līdzsvarot pieprasījumu un piedāvājumu. Īpašnieki vēlāk var uzlādēt savus elektroautomobiļus par zemāku cenu lētāka tarifa stundās.

Pašlaik pētāmie biznesa modeļi paredz, ka lietotāji no saviem elektroautomobiļiem var piegādāt enerģiju elektrotīklā. Pateicoties efektīvākai elektrotīkla pakalpojumu izmantošanai, V2G sniedz ietaupījumus elektroenerģijas sistēmu ekspluatācijā, kas tālāk tiek nodoti lietotājam. Turklāt visa sistēma var izmantot ekonomiskās priekšrocības, ko sniedz mazākas energosistēmu izmaksas, jo V2G kompensē kapitāla un ekspluatācijas izmaksas.

V2G tehnoloģijas ieviešana arī paātrina energosistēmas dekarbonizāciju. Elektroautomobiļos var uzglabāt no atjaunīgiem enerģijas avotiem, piemēram, saules vai vēja enerģijas, iegūtu elektroenerģiju.

V2X enerģijas izmantošana

Elektroautomobiļi spēj nodrošināt enerģiju arī mājām un būvēm. V2X ir visaptverošs jēdziens, ar ko apzīmē elektroautomobiļu radīto pievienoto vērtību laikā, kad tie netiek lietoti, tostarp V2G un citus piemērus.

Slēgtā un no elektrotīkla nodalītā elektriskajā ekosistēmā elektroautomobilis var ne tikai samazināt mājsaimniecības rēķinu par elektroenerģiju, bet arī patēriņu vietējā tīklā. Šādu risinājumu dēvē par Vehicle-to-Home (transportlīdzeklis-māja, V2H).

Vehicle-to-Building (transportlīdzeklis-būve, V2B) sistēmā elektroautomobiļu uzkrāto enerģiju var izmantot ēkas, piemēram, biroju ēkas, enerģijas vajadzību nodrošināšanai.

Hyundai pievienojas V2X ekosistēmai

2021. gada IAA Mobility izstādē Hyundai paziņoja par savu plānu līdz 2045. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti savos produktos un globālajā darbībā. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2035. gadam Eiropā piedāvāt autoparku, kurā ir tikai bezizmešu transportlīdzekļi. Viens no uzņēmuma stratēģijas stūrakmeņiem ir tīrāku enerģijas risinājumu un tehnoloģiju, tostarp V2G, izstrāde.

Hyundai izmantos savu V2G tehnoloģiju sadarbībā ar Nīderlandes mobilitātes operatoru We Drive Solar. Šī sadarbība ļaus Utrehtai kļūt par pasaulē pirmo divvirzienu enerģijas pilsētu. Projekta ietvaros We Drive Solar vispirms piedāvās 25 IONIQ 5 automobiļus koplietošanai jauno dzīvojamo kvartālu iedzīvotājiem.

Projekta nākamais solis būs V2G tehnoloģijas iespējošana. Šī tehnoloģija tiks izmēģināta līdztekus ar We Drive Solar izstrādāto publiskās uzlādes risinājumu.

V2H pilotprojektu Vācijā īsteno CRADLE Berlin – Hyundai Motor Company korporatīvo iniciatīvu un brīvo inovāciju uzņēmums. Arī šajā pilotprojektā tāpat kā Utrehtā tiks izmantots īpaši izveidots IONIQ 5 autoparks. Šie prototipi ir aprīkoti ar tādu pašu divvirzienu iebūvēto lādētāju, kāds ir sērijveida IONIQ 5 modeļiem. Tomēr, lai iespējotu V2G tehnoloģiju, prototipa modeļos ir uzstādīta īpaši pielāgota programmatūra. Automobiļu spēja kopīgot enerģiju ar mājokli tiek izmēģināta slēgtā mājas energosistēmā.

Hyundai nākotne V2G jomā

Elektriskā globālā modulārā platforma (E-GMP) – Hyundai Motor Group pirmā īpaši elektroautomobiļiem radītā platforma – jau piedāvā Vehicle-to-Load (transportlīdzeklis-patērētājs, V2L) tehnoloģiju, kas ļauj veikt divvirzienu uzlādi. Paredzēts, ka divvirzienu iebūvētais lādētājs, kas nodrošina V2L, nākotnē atbalstīs arī V2G.

V2L un V2G ir līdzīgi reversās enerģijas padeves tehniskie principi, taču tehnoloģijas izmanto atšķirīgu programmatūru. Tā kā V2G ir jāpiegādā enerģija elektrotīklam, vispirms ir jāizstrādā sakaru protokols starp elektroautomobiļiem un elektrotīklu.

Hyundai pašlaik strādā pie V2G izstrādes projektiem, un uzņēmums plāno prezentēt jaunu elektroautomobiļa modeli ar V2G tehnoloģiju.