Close

Tiek meklēts: Hyundai 5+

Ja jūsu Hyundai ir vecāks par 5 gadiem, varat piedalīties Hyundai izlozē. Laimējiet Eco-service apkopes paku ar bezmaksas palīdzību savam auto viena gada garumā.

Akcija norisinās līdz 31.08.

Akcijas noteikumi

Hyundai Eco-service – apkopes piedāvājums automobiļiem, kas vecāki par 5 gadiem

 • Automobiļa elektronikas, programmatūras, logu tīrītāju, stūres pastiprinātāja, lukturu, riepu, bremžu un šasijas pārbaude.
 • Visus darbus veiks Hyundai apmācīts mehāniķis.
 • Piedāvājumā ir iekļauta virsbūves garantijas pārbaude.
 • Ražotāja atsaukuma kampaņu pārbaude.
 • Datu ierakstīšana digitālajā servisa grāmatiņā.
 • Tehniskā palīdzība ceļā 12 mēnešus pēc apkopes datuma.
Uzzināt vairāk

Reģistrēties izlozei

Akcija ir noslēgusies, paldies visiem dalībniekiem!

Dalība akcijā

 • Akcijas „Tiek meklēts: Hyundai 5+“ organizētājs ir Hyundai importētājs Baltijas valstīs – Bassadone Baltic OÜ.
 • Lai piedalītos akcijā, līdz 31.08. ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa vietnē Hyundai.lv/tiek-meklets
 • Akcijas dalībnieks piekrīt, ka veidlapā sniegtie dati tiks saglabāti (atvērt datu aizsardzības noteikumu aprakstu). Tie tiek nosūtīti dalībnieka izvēlētajam izplatītājam, un tos izmanto, lai sazinātos ar dalībnieku, izmantojot izvēlēto saziņas veidu.
 • Bassadone Baltic OÜ noskaidros akcijas uzvarētājus izlozes veidā, un informācija par tiem tiks publicēta arī akcijas lapā: Hyundai.lv/tiek-meklets
 • Akcijā var piedalīties tikai vismaz piecus (5) gadus vecu Hyundai automobiļu vai minivenu īpašnieki – privātpersonas.

 

Balva

 • Akcijas balva ir Hyundai Eco-service apkopes paka aptuveni 160 eiro vērtībā. Balvā neietilpst citas papildu pakas un pakalpojumi. Balvu nevar apmainīt pret naudu.
 • Bassadone Baltic OÜ pārstāvis izlozes veidā 4. septembrī noskaidros vienu uzvarētāju katram izplatītājam.
 • Eco-service pakā iekļauto darbu saraksts:
 1. Dzinēja eļļas un filtra maiņa.
 2. Virsbūves garantijas pārbaude.
 3. Datu ierakstīšana digitālajā servisa grāmatiņā.
 4. Automobiļa elektroniskās vadības bloku pārbaude ar Hyundai GDS testeri.
 5. Aktuālo ražotāja kampaņu pārbaude (produktu uzlabojumi vai atsaukumi).
 6. Oriģinālās navigācijas sistēmas programmatūras pārbaude. Ja klients vēlas, serviss par papildu maksu (0,5 darba stundas) var veikt programmatūras atjauninājumu.
 7. Dzesēšanas šķidruma aukstumizturības pārbaude.
 8. Bremžu sistēmas šķidruma līmeņa un kvalitātes pārbaude un, ja nepieciešams, papildināšana.
 9. Logu mazgātāju pārbaude un, ja nepieciešams, mazgāšanas šķidruma papildināšana (1 l).
 10. Logu tīrītāju un ārējo apgaismes ierīču darbības pārbaude.
 11. Stūres pastiprinātāja eļļas līmeņa pārbaude un, ja nepieciešams, papildināšana.
 12. Lukturu gaismas kūļa pārbaude.
 13. Signāltaures, brīdinājuma signālu instrumentu panelī un salona apgaismojuma pārbaude.
 14. Riepu stāvokļa un spiediena pārbaude.
 15. Bremžu kluču vizuāla pārbaude.
 16. Stāvbremzes pārbaude.
 17. Visu atklāto šasijas detaļu stāvokļa un noplūžu pārbaude.
 18. Šasijas savienojumu un gumijas detaļu pārbaude.
 19. Testa brauciens.
 • Bassadone Baltic OÜ pārbauda noteikumu par dalību izlozē ievērošanu un informē izplatītāju trīs (3) darba dienu laikā pēc izlozes.
 • Ja uzvarētāju neizdodas noskaidrot piecu (5) darba dienu laikā pēc izlozes vai ja uzvarētājs atsakās no balvas, tiek veikta jauna izloze.
 • Akcijas uzvarētājs var izmantot savu balvu tikai pie sākotnēji izvēlētā izplatītāja, ja vien visas puses (Bassadone Baltic OÜ, akcijas uzvarētājs un izplatītājs) nevienojas citādi.
 • Bassadone Baltic OÜ ir tiesības vienpusēji atcelt akciju nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, publicējot attiecīgo informāciju kampaņas lapā.
 • Balvu var izmantot ne vēlāk kā līdz 01.09.2024.
 • Akcijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir Bassadone Automotive Nordic grupas vai oficiāla Hyundai izplatītāja darbinieki.
 • Visus pieprasījumus saistībā ar akcijas norisi vai organizēšanu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi hyundai@hyundai.ee ar atslēgas vārdiem „Tiek meklēts: Hyundai 5+“